Нови стандард за чување осетљивих података на папиру и савременим уређајима за складиштење података

Чување осетљивих података уређено је стандардом DIN66399, а базира се на принципима да сигурно одлагање, у овом контексту, значи да уређаји за складиштење података, који садрже осетлјиве податаке, могу уништавати на такав начин да репродукција тих података није могућа или је што теже могућа.

Од традиционалног уништавања папира до уништавања података у уређајима са најсавременијом технологијом, INTIMUS поседује решење за све.

Деценијама је уништавање осетљивих података било уређено стандардом DIN 32757-1:1995-01, који је примењиван искључиво на папиру. Са брзим ширењем дигиталних уређаја за складиштење података и комплекснијих захтева за заштитом података, ревизија је постала неопходна чиме је дошло до појаве новог DIN 66399 стандарда који узима у обзир тренутну ситуацији и који је заменио, у потпуности, стари стандард уништавања осетљивих података.

Преглед класе „P“: Оригинална величина за представљање информација (папир, филм, обрасци за штампање, итд.)


Уништавање података према стандарду DIN66399 подразумева да се подаци:

Ниво сигурности P-1 према стандарду DIN66399

да се подаци на њему могу репродуковати без посебних алата или вештина, али не без одређеног утрошка времена Препоручује се нпр. за уређаје за складиштење података који садрже опште податке који су потребни да се учине нечитким. Величина честица по DIN66399: максимална површина материјалних честица 2.000 милиметара квадратних или максимална ширина траке 12,0 милиметара, дужина траке неограничена.

Ниво сигурности P-2 према стандарду DIN66399

да се подаци на њему могу репродуковати алатима и само са одређеним степеном напора. Препоручује се нпр. за уређаје за складиштење података који садрже интерне податке који су потребни да се учине нечитким. Величина честица по DIN66399: максимална површина материјалних честица 800 милиметара квадратних или максимална ширина траке 6,0 милиметара, дужина траке неограничена.

Ниво сигурности P-3 према стандарду DIN66399

да се подаци о њему могу репродуковати само уз знатан труд (особље, алати, време). Препоручује се нпр. за уређаје за складиштење података који садрже осетљиве и поверљиве податке. Величина честица по DIN66399: максимална површина материјалних честица 320 милиметара квадратних или максимална ширина траке 2,0 милиметра, дужина траке неограниче.

Ниво сигурности P-4 према стандарду DIN66399

да се подаци на њему могу репродуковати само некомерцијално доступним или посебно дизајнираним уређајима. Препоручује се нпр. за уређаје за складиштење података који садрже веома осетљиве и поверљиве податке. Величина честица по DIN66399: максимална површина материјалних честица 160 милиметара квадратних, а за регуларне честице максимална ширина траке 6,0 милиметара.

Ниво сигурности P-5 према стандарду DIN66399

да је мало вероватно да ће подаци о њему бити репродуковани с обзиром на тренутни ниво технологије. Препоручује се нпр. за уређаје за складиштење података који садрже податке које треба чувати у тајности. Величина честица по DIN66399: mаксимална површина материјалних честица 30 милиметара квадратних, а за регуларне честице максимална ширина траке 2,0 милиметра.

Ниво сигурности P-6 према стандарду DIN66399

да је податке на њему немогуће репродуковати с обзиром на садашњи ниво технологије. Препоручује се нпр. за уређаје за складиштење података који садрже податке које је потребно строго тајно чувати, ако се захтевају изузетно високи безбедносни стандарди. Величина честица по DIN66399: максимална површина материјалних честица 10 милиметара квадратних, а за регуларне честице максимална ширина траке 1,0 милиметар.

Ниво сигурности P-7 према стандарду DIN66399

да је податке о томе немогуће репродуковати с обзиром на садашњи ниво науке и технологије Препоручује се за уређаје за складиштење података који садрже податке које је потребно чувати строго поверљиво, ако се захтевају максимални безбедносни стандарди. Величина честица по DIN66399: максимална површина честица материјала 5 милиметара квадратних, а за обичне честице максимална ширина траке 1,0 милиметар или суспензија са максималном површином честица 5 милиметара квадратних или сведено на пепео са максималном површином честица материјала 5 милиметара квадратних.

DIN66399 даје следеће дефиниције Услова и принципа који се односе на уништавање уређаја за складиштење података:
Уништавање: Уништавање уређаја за складиштење података је процес промене облика или стања носача података, углавном од уситњавања, растварања или спаљивања; Лични подаци: детаљи који се односе на личне или материјалне околности идентификованог или препознатљивог појединца; Подаци: представљање чињеница, концепата или упутстава на формализован начин погодан за комуникацију, тумачење, или обрада од стране људи или од стране аутоматских средстава [DIN ЕN 14968:2006-11]; Информације: подаци са одређеним значењем [DIN ЕN ISO 9000:2005:12]; Уређај за складиштење података: објекат који садржи податке (типични уређаји за складиштење података су папирни, електронски, магнетни и оптички медији за складиштење); Уговорна обрада података: прикупљање, обрада и коришћење података од стране овлашћеног трећег лица, уређаја за складиштење података, такође, представља облик уговорне обраде података; Уништавање уређаја за складиштење података: Процес којим се облик или стање уређаја за складиштење података мења, углавном дробљењем, разлагањем или спаљивањем, како би повратак информација био тежак или немогућ; Ниво безбедности: класификација напора потребних за репродукцију информација; Захтев за заштиту: карактеристика података и информација које прецизирају нужност заштите основних вредности поверљивости, интегритета или доступности против кршења у вези са штетом која ће, вероватно, настати у случају таквог прекршаја. НАПОМЕНА 1: Захтеви заштите су подељени на категорије нормално, високо или веома високо. НАПОМЕНА 2: У смислу уништавања података, већи захтеви за заштиту диктира вишу класу заштите; Класа заштите: класификација захтева заштите података; Одговорна странка: Било која особа или ауторитет који прикупља, обрађује или користи податке за своје сврхе, или упућује друге да то учине у њихово име; Сабирно место: Место где се уређаји за складиштење података чувају у припреми за уништавање; Распуштање: Постављање уређаја за складиштење података у суспензију; Провални аларм: Алармни систем за детекцију и приказ присуства, упада или покушаја упада провалника у надгледаним просторијама.[DIN EN 50131:2010-02]; Безбедносна зона: Подручје заштићено према одговарајућим класама заштите.